Кои сме Ние?
Webcafe.bg е infotainment сайт с фокус върху лайфстайл съдържание, неутрални политически новини и анализи, технологични статии, ревюта на филми, социални медии. Ежедневно в него влизат и много преводни статии от световни издания като NY times, Financial Times, WSJ, BBC, the Times, Washinhton post и т.н.

Chronicle.bg е медията на поколение У- млади градски хора търсещи иновации, активни потребители в социалните медии и лидери на мнение.
Нашата Аудитория
Webcafe.bg
900 000 посетители на месец

55% мъже | 45% жени

Sportcafe.bg
140 000 посетители на месец

82% мъже | 18% жени

Chronicle.bg
165 000 посетители на месец

53% мъже | 47% жени

Нашите Клиенти
Marc O’Polo | Ralph Lauren | Frey Wille | Armani Exchange | Apple | VERTU | Perrier | NIKE | adidas | | Pandora | BMW | Audi | Hyundai | Opel | Renault Nissan | Coca Cola | NESTLE | P&G | Philips | Porsche Bulgaria | Beiersdorf | IKEA | Sofia Ring Mall | Heineken | Absolut | DSK | Telenor | VISA | Master Card | Nat Geo | Discovery | H&M | Unilever | Shell | Moto Pfohe | Samsung | LG | ProCreditbank | SG Expressbank | Beefeater | Vichy | Swatch...
Свържете се с Нас:
Последни Новини

Webcafe.bg публикува информация за рекламата на ПП "Демократи за силна България" на сайта...

11 мар 2017научи повече

Webcafe.bg публикува информация за рекламата на ПП "Българска Нова Демокрация" на сайта...

28 Фев 2017научи повече
Всички публикувани текстове и изображения са под закрила на „Закона за авторското право и сродните им права“. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение е забранено.

© WebCafé BG Ltd. Всички права запазени.

.