Посещения
Излъчени импресии за последния месец:
Гарантирани дневни импресии desktop
Гарантирани дневни импресии мобилни
5 800 000
200 000
35 000
Излъчени импресии за последния месец
Гарантирани дневни импресии desktop
1 200 000
80 000
Излъчени импресии за последния месец
Гарантирани дневни импресии desktop
Гарантирани дневни импресии мобилни
1 500 000
60 000
14 000
Пол
1
2
Мъже
Жени
55%
45%
1
2
Мъже
Жени
82%
18%
1
2
Мъже
Жени
53%
47%
Години
1
2
3
4
5
15-24
25-34
35-44
45-55
55+
18%
29%
26%
14%
13%
1
2
3
4
5
15-24
25-34
35-44
45-55
55+
10%
36%
27%
15%
12%
1
2
3
4
5
15-24
25-34
35-44
45-55
55+
13%
36%
27%
13%
11%
Местоживеене
1
2
3
4
5
София
Варна, Пловдив, Бургас
Големи градове
Средни градове
Малки градове
44%
17%
8%
18%
13%
1
2
3
4
5
София
Варна, Пловдив, Бургас
Големи градове
Средни градове
Малки градове
40%
17%
9%
20%
14%
1
2
3
4
5
София
Варна, Пловдив, Бургас
Големи градове
Средни градове
Малки градове
50%
19%
8%
13%
10%
Образование
1
2
3
Начално/основно
Средно
Висше
10%
40%
50%
1
2
3
Начално/основно
Средно
Висше
7%
38%
55%
1
2
3
Начално/основно
Средно
Висше
7%
43%
50%
Личен нетен месечен доход
1
2
3
4
5
До 600 лв
Между 600 и 1000 лв
Между 1000 и 1500 лв
Над 1500 лв
Не желая да отговоря
22%
26%
13%
15%
24%
1
2
3
4
5
До 600 лв
Между 600 и 1000 лв
Между 1000 и 1500 лв
Над 1500 лв
Не желая да отговоря
21%
20%
16%
20%
23%
1
2
3
4
5
До 600 лв
Между 600 и 1000 лв
Между 1000 и 1500 лв
Над 1500 лв
Не желая да отговоря
26%
26%
13%
17%
18%
Притежават
1
2
3
4
5
Автомобил
Мобилен телефон
Недвижима собственост
Застраховка
Кредитна карта
45%
90%
45%
30%
37%
1
2
3
4
5
Автомобил
Мобилен телефон
Недвижима собственост
Застраховка
Кредитна карта
53%
92%
46%
37%
45%
1
2
3
4
5
Автомобил
Мобилен телефон
Недвижима собственост
Застраховка
Кредитна карта
45%
90%
43%
34%
43%
Пазаруване през интернет
1
2
3
Да, много пъти
Няколко пъти
Рядко
47%
30%
9%
1
2
3
Да, много пъти
Няколко пъти
Рядко
52%
29%
8%
1
2
3
Да, много пъти
Няколко пъти
Рядко
52%
33%
8%
Всички публикувани текстове и изображения са под закрила на „Закона за авторското право и сродните им права“. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение е забранено.

© WebCafé BG Ltd. Всички права запазени.

.