Ценова Листа
Медия
Webcafe.bg
Webcafe.bg
Webcafe.bg
Webcafe.bg
Webcafe.bg
Формат
300х600 px
Small megaboard (960x200 px)
Medium megaboard (970x250 px)
Impressboard (970x300 px)
Articles footer (банер 600х250 рх)
Дневни импресии
150000
150000
150000
150000
110000
Цена (лв на 1000 импресии)
20
20
22
25
6
Линк към технически изксвания
Медия
Chronicle.bg
Chronicle.bg
Формат
300х600 px
Megaboard (1000x160 px)
Дневни импресии
65000
65000
Цена (лв на 1000 импресии)
20
22
Линк към технически изксвания
Медия
Mamamia.bg
Mamamia.bg
Формат
300х600 px
Megaboard banner (1110x210 px)
Дневни импресии
55 000
55 000
Цена (лв на 1000 импресии)
25
25
Линк към технически изксвания
Медия
Webcafe.bg
Webcafe.bg
Webcafe.bg
Формат
300х250 мобилна
320х50 мобилна
Parallax мобилна
Дневен трафик
100 000 импресии
100 000 импресии
30 000 уникални
Цена (лв на 1000 импресии)
14
12
18
Линк към технически изксвания
Медия
Chronicle.bg
Chronicle.bg
Формат
300х250 мобилна
320х50 мобилна
Дневни импресии
5 000 импресии
5 000 импресии
Цена (лв на 1000 импресии)
14
12
Линк към технически изксвания
Медия
Mamamia.bg
Mamamia.bg
Формат
300х250 мобилна
Parallax мобилна
Дневни импресии
5 000
5 000
Цена (лв на 1000 импресии)
18
25
Линк към технически изксвания
Медия
Webcafe.bg
Webcafe.bg
Webcafe.bg
Webcafe.bg
Webcafe.bg
Webcafe.bg
Формат
Video megaboard
Video halfpage
Pre roll video
Video in article
Video wallpaper
Smart video wallpaper
Дневен трафик
150 000 импресии
150 000 импресии
2 000 уникални
30 000 уникални
30 000 уникални
30 000 уникални
Цена (лв на 1000 импресии)
24
24
35
40
45
55
Линк към технически изксвания
Медия
Chronicle.bg
Chronicle.bg
Chronicle.bg
Chronicle.bg
Формат
Video wallpaper
Video megaboard (1100x160 px)
Video halfpage
Smart video wallpaper
Дневен трафик
10 000 уникални
65 000 импресии
65 000 импресии
10 000 уникални
Цена (лв на 1000 импресии)
45
24
24
55
Линк към технически изксвания
Медия
Mamamia.bg
Mamamia.bg
Mamamia.bg
Mamamia.bg
Формат
video megaboard
Video halfpage
Video in article
Interactive video wallpaper
Дневен трафик
55 000
55 000
15 000 уникални
55 000
Цена (лв на 1000 импресии)
25
25
40
45
Линк към технически изксвания
Медия
Webcafe.bg
Webcafe.bg
Webcafe.bg
Webcafe.bg
Webcafe.bg
Webcafe.bg
Формат
Wallpaper branding
Wallpaper+300x600 branding
П-wallpaper branding
H-wallpaper branding
Impact wallpaper
Smart video wallpaper
Дневен трафик
30 000 уникални
30 000 уникални
30 000 уникални
30 000 уникални
30 000 уникални
30 000 уникални
Цена (лв на 1000 импресии)
30
40
40
40
50
55
Линк към технически изксвания
Медия
Chronicle.bg
Chronicle.bg
Chronicle.bg
Chronicle.bg
Chronicle.bg
Chronicle.bg
Chronicle.bg
Формат
Wallpaper branding
Wallpaper+300x600 branding
П-wallpaper branding
H-wallpaper branding
Impact wallpaper
Smart Video wallpaper
Synchronized H-wallpaper and interstitial
Дневен трафик
10 000 уникални
10 000 уникални
10 000 уникални
10 000 уникални
10 000 уникални
10 000 уникални
10 000 уникални
Цена (лв на 1000 импресии)
30
35
35
35
40
50
55
Линк към технически изксвания
Медия
Mamamia.bg
Mamamia.bg
Mamamia.bg
Mamamia.bg
Mamamia.bg
Формат
Wallpaper branding
Wallpaper+300x600 branding
П- wallpaper branding
Impact wallpaper
Interactive video wallpaper
Дневен трафик
55 000
55 000
55 000
55 000
55 000
Цена (лв на 1000 импресии)
35
40
40
45
45
Линк към технически изксвания
Медия
Webcafe.bg
Webcafe.bg
Webcafe.bg
Webcafe.bg
Webcafe.bg
Webcafe.bg
Формат
Synchronized banners
Floating банер
Expandable банер
Parade banner
Corner banner
Side kick banner
Дневен трафик
30 000 уникални
30 000 уникални
30 000 уникални
30 000 уникални
30 000 уникални
30 000 уникални
Цена (лв на 1000 импресии)
35
28
25
30
25
30
Линк към технически изксвания
Медия
Chronicle.bg
Chronicle.bg
Chronicle.bg
Chronicle.bg
Chronicle.bg
Chronicle.bg
Формат
Synchronized banners
Floating банер
Expandable банер
Scroll banner
Corner banner
Side kick banner
Дневен трафик
10 000 уникални
10 000 уникални
10 000 уникални
10 000 уникални
10 000 уникални
10 000 уникални
Цена (лв на 1000 импресии)
35
28
25
40
25
30
Линк към технически изксвания
Медия
Mamamia.bg
Mamamia.bg
Mamamia.bg
Mamamia.bg
Mamamia.bg
Mamamia.bg
Формат
Synchronized banners
Floating банер
Expandable банер
Parade banner
Corner banner
Side kick banner
Дневни импресии
55 000
15 000 уникални
15 000 уникални
15 000 уникални
15 000 уникални
15 000 уникални
Цена (лв на 1000 импресии)
35
32
32
28
30
35
Линк към технически изксвания
Медия
Webcafe.bg
Webcafe.bg
Webcafe.bg
Тип публикация
Публикуване на ПР статия
Авторска разработка и публикуване на ПР материал
Авторска разработка ПР материал + авторско фотозаснемане
Цена на публикация
1000
1500
1800
Технически изисквания
Медия
Chronicle.bg
Chronicle.bg
Chronicle.bg
Тип публикация
Публикуване на ПР статия
Авторска разработка и публикуване на ПР материал
Авторска разработка ПР материал + авторско фотозаснемане
Цена на публикация
1000
1500
1800
Технически изисквания
Медия
Mamamia.bg
Mamamia.bg
Mamamia.bg
Тип публикация
Публикуване на ПР статия
Авторска разработка и публикуване на ПР материал
Авторска разработка ПР материал + авторско фотозаснемане
Цена на публикация
1000
1500
1800
Технически изисквания
Медия
Webcafe.bg
Webcafe.bg
Webcafe.bg
Webcafe.bg
Рубрика
Home
Newscafe
Lifecafe
Sportcafe
Дневен трафик
20 000
50 000
30 000
50 000
Цена
50% утежняване от цената на избрания формат
50% утежняване от цената на избрания формат
50% утежняване от цената на избрания формат
50% утежняване от цената на избрания формат
Минимална сума заявка реклама 500 лв без ДДС.
Всички публикувани текстове и изображения са под закрила на „Закона за авторското право и сродните им права“. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение е забранено.

© WebCafé BG Ltd. Всички права запазени.

.